Dự Án Giá Kệ Sắt Công Nghiệp

Công Trình Giá Kệ Sắt Công Nghiệp

Dự Án Giá Kệ Sắt Công Nghiệp cho các nhà máy,xí nghiệp có kho hàng lớn trên toàn quốc được Vinarack thực hiện ngay từ những năm đầu thành lập,để đạt được những dự án đó là nỗ lực to lớn của tập thể cán bộ công nhân viên.......

  1. Kệ Sắt Đựng Hàng Công Nghiệp

    Kệ Sắt Đựng Hàng Công Nghiệp

    Kệ sắt đựng hàng công nghiệp của công ty Rohto Pharmaceutical (Nhật Bản)sản xuất và thực hiện lắp đặt trong vòng 25 ngày với 27 dãy. 1 dãy dài 22,5m nối tiếp nhau.
  2. Giá Kệ Sắt Công Nghiệp Với Han Young VN

    Giá Kệ Sắt Công Nghiệp Với Han Young VN

    Giá kệ sắt công nghiệp với Han Young VN được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống giá kệ sắt công nghiệp chứa nguyên vật liệu phụ vào ngày 15/02/2012.